Scroll to top
© 2022, Luka Geurts. Made with ❤ by Provelop

Nature Created by Design


Instagram


Behance


Dribbble


Scroll Down

Nature Created by Design 2020

5.972E24 kg worth saving

Nature Created by Design is een expositie die begon in 2006. Afgelopen jaar vierde we haar vijftiende jubileum. Het museum is gevestigd in Seoul, Korea. Ieder jaar staat een ander onderwerp centraal. In 2020 was dit coëxistentie van flora en fauna. Hoe kunnen flora en fauna in harmonie leven? Dit is ook een belangrijke vraag die aan de mensheid wordt gesteld, vooral tijdens een pandemie. 

Ik mag met trots mededelen dat ik een van de deelnemers was in de vijftiende editie van deze tentoonstelling. Als gevolg van Covid-19 is de expositie gedigitaliseerd. Als je op de knop hieronder drukt, kun je door een 3D ruimte lopen. Dit is het museum in Seoul, maar dan online. Hier kun je mijn werk bekijken, maar ook het werk van alle andere getalenteerde deelnemers. Het is een internationale expositie, dus mijn concept staat in het Engels beschreven, omdat de vertaling de kracht weghaalt. 

We have to listen to the signs we’re given. As humans it is our duty to not only think, but to use all of our five senses to understand what nature tells us. We have a nose to smell the smoke of forest fires caused by global warming. We have eyes to see our green earth changing into a lifeless dessert. We have ears to hear the howling of all plants that are slowly but surely being replaced by grey, concrete boxes. We have a mouth to taste the bitter taste of the polluted air. We have a body to feel the blanket of Co2-emissions smothering the earth.